Graafwerkzaamheden Grotestraat

In opdracht van de gemeente Hof van Twente start Wegenbouw Lansink op maandag 7 december met het graven van proefsleuven in de Grotestraat in Markelo. Dit heeft mogelijk consequenties voor de bereikbaarheid van winkels en aanwonenden. De gemeente Hof van Twente heeft de wegenbouwer opdracht gegeven om de bestaande ondergrondse infrastructuur (kabels en leiding) nauwkeurig in kaart te brengen met het oog op de herinrichting van de Grotestraat. Dit gebeurt door ter plaatse van kabels en leidingen, sleuven te graven en deze vervolgens digitaal in te meten zodat precies duidelijk wordt waar iets ligt en wat er ligt.  Hieronder in figuur 1 is, in het rood, het werkgebied van de proefsleuven weergegeven. De rode lijnen geeft ongeveer de locatie aan, waar een proefsleuf wordt gegraven.

De Grotestraat blijft in principe gewoon open voor al het doorgaande verkeer, echter wordt de rijbaan gedeeltelijk afgezet. Op deze manier kunnen de werkzaamheden op een verantwoorde manier worden uitgevoerd en wordt een veilig werkvak te gecreëerd voor creëren voor werknemers en de weggebruikers.

Winkels en woningen blijven dus bereikbaar, echter kunt u enige hinder ondervinden. De verwachting is dat de werkzaamheden 5 á 6 werkdagen in beslag nemen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Daarbij is de wegenbouwer dus telkens op een andere locatie, zoals aangegeven in figuur 1, aan het werk.

Uw veiligheid staat voor op! Alle panden blijven daarom altijd bereikbaar voor politie, brandweer en ambulance. De brandweer houdt ook toegang tot hulpmiddelen als bluskranen en riolering.

U kunt de voortgang van de werkzaamheden straks buiten volgen. Heeft u vragen, neem dan contact op met Wegenbouw Lansink. Dit kan heel eenvoudig door contact op te nemen met de omgevingsmanager, Chris Kraesgenberg. Hij is bereikbaar op: 06 – 13317151 of c.kraesgenberg@lansink-wegenbouw.nl.