Onderzoek herbestemming Martinuskerk

 Met de herinrichting van de Grotestraat en het Kerkplein in Markelo die voor alsnog gepland staan in 2021 komt de Martinuskerk centraler te staan in het dorp. Het zal niemand ontgaan zijn dat kerken in Nederland het moeilijk hebben door afnemend kerkbezoek, minder gemeenteleden en daardoor teruglopende inkomsten. De Martinuskerk is daarop geen uitzondering. Dit was een van de redenen voor de kerkenraad om zich opnieuw te oriënteren op nevenactiviteiten (herbestemmingsmogelijkheden) van het kerkgebouw waardoor dit een waardevol en maatschappelijk functionerend gebouw blijft in het centrum van Markelo.

Samen met studenten Daniëlle van Coeverden, Wies Veenhuis, Britt Pelupessij en Hanna Landeweerd van de Jan des Bouvrie Academy wordt er gekeken naar de mogelijkheden. Daarbij ligt de focus voornamelijk op het vinden van nieuwe functies voor de kerk die kunnen bestaan naast de huidige kerkdiensten.

Binnen dit project is een onderzoek uiteraard van groot belang. U als Markeloër maakt hier deel van uit. “Samen met u kunnen wij inventariseren welke ideeën er leven ten aanzien van een tweede alternatieve invulling van het kerkgebouw. Dit onderzoek doen wij door middel van een enquête. Wij vragen aan alle inwoners van Markelo om deze enquête in te vullen, met als doel om van de kerk een breder maatschappelijk functionerend gebouw te maken”, geeft de studentengroep aan.

Onderstaand treft u de link naar de enquête aan. Deze bestaat uit zeven vragen en kost slechts één tot drie minuten van uw tijd. https://www.survio.com/survey/d/B7A5S1R4H7Q3Q2Q2W