Meerdere horecazaken gecontroleerd

De gemeente Hof van Twente heeft gisteren samen met de Douane, de NVWA, politie en sociale recherche controles uitgevoerd bij meerdere horecagelegenheden in Hof van Twente. In Markelo werden in ieder geval 2 horecaondernemers verrast met een  bezoek. “We voeren controles als deze uit om misstanden te bestrijden en eerlijk ondernemerschap te beschermen en stimuleren. Ons doel is een horeca waar (ondermijnende) criminaliteit zo veel mogelijk is uitgesloten en waar de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd”, aldus burgemeester Ellen Nauta. Er werden gisteren meerdere waarschuwingen uitgedeeld en ook zullen een aantal zaken nader onderzocht worden naar aanleiding van de controle.

De controle had tot doel om na te gaan in hoeverre de geldende wetten en regels werden nageleefd en om misstanden aan te pakken. Er werd gecontroleerd op naleving van de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen, de Wrenwet als ook op onder meer zwartwerken, uitkeringsfraude, bedrijfsvoering, financiën, hygiene en ondermijning. Een integrale controle vanuit diverse disciplines wordt meerdere keren per jaar uitgevoerd. Volgens de gemeente kan door deze integrale controle de overlast voor de horecazaken zoveel mogelijk beperkt worden.

Bij de controle van gisteren bleek dat twee horecagelegenheden in Hof van Twente zich niet hielden aan de hygiënevoorschriften en hebben van de NVWA een waarschuwing gekregen. De Douane heeft een horecazaak een waarschuwing gegeven voor het niet naleven van de regelgeving. Volgens de gemeente werden bij meerdere bedrijven onregelmatigheden geconstateerd rondom de inschrijving bij Kamer van Koophandel in combinatie met de Drank- en Horecavergunning. De gemeente gaat hier nader onderzoek naar doen. Ook bleken niet alle horecazaken de arbeidscontracten van de medewerkers te kunnen tonen, er zal dan ook onderzoek worden gedaan naar de wijze van uitbetaling van deze medewerkers. Bij één horecazaak werden te veel kansspelautomaten aangetroffen.