Salut helpt jongeren met soos

Enkele jaren geleden hebben jongeren aangeven behoefte te hebben aan een jongerensoos in Markelo. Plannen hiervoor bij onder meer de ijsbaan waren er ook al. Welzijnsorganisatie Salut wil de Markelose jongeren helpen en wil met inwoners en betrokken organisaties in gesprek hoe zo’n jongerensoos samen gerealiseerd kan worden. Op woensdagavond 30 september is er tussen 19.30 en 20.30 uur een bijeenkomst hierover bij De Haverkamp.

Dus mocht iemand een idee hebben voor de jeugd of een mooie plek weten voor de jongerensoos, dan is 30 september bij De Haverkamp het moment om dat te melden. En mocht je je betrokken voelen bij de jeugd, Salut wil ook graag een initiatiefgroep samenstelen die avond. Aanmelden kan bij Milou of Martine van Salut via 0547-260053, app 06-20894999 of mail.