Obs de Zwaluw haalt oud papier op

Elke derde zaterdagmorgen van de maand wordt door de Oud papier commissie van Obs de Zwaluw oud papier verzameld. Vol enthousiasme wordt het oud papier opgehaald in de kern maar zelfs ook een gedeelte van het buitengebied wordt meegenomen in de vaste routes zoals u van hen gewend bent. Tractoren en auto’s met aanhangers worden belangeloos ingezet door de ouders en zelfs bedrijven werken hier aan mee. Door de inzameling van het oud papier is het voor de OR van Obs de Zwaluw mogelijk om extra uitgaven in het belang van de leerlingen te doen.