Raad stemt in met extra woning Kooidijk

De gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente heeft vanavond tijdens de raadsvergadering het bestemmingsplan vastgesteld dat een extra woning mogelijk maakt op het perceel aan de Kooidijk 11 in Markelo. De agrarische bedrijfsactiviteiten op de locatie waren al enige tijd geleden beëindigd en voor het perceel is een plan opgesteld voor een woonerf. Op het perceel wordt 885 m2 aan landschapsontsierende bebouwing gesloopt en ingezet in het kader van de rood-voor-rood regeling om een extra woning op het perceel toe te voegen. Omdat de sloopmeters op het perceel onvoldoende aanwezig zijn voor het toe voegen van een woning – hiervoor zijn minimaal 1.000 sloopmeters nodig – is met een sloopvoucher van een andere locatie 202 m2 aan sloopmeters toegevoegd.

Om het plan mogelijk te maken wordt dus in totaal 1.087 m2 aan landschapsontsierende bebouwing gesloopt. Vanwege de ligging ten opzicht van een hoogspanningslijn wordt de extra woning aan de Kooidijk niet binnen het agrarisch bouwvlak gerealiseerd, maar op een onbebouwd perceel tegenover de woning aan de Kooidijk 11.