Rioolgemaal Klompjan vernieuwd

Aan de rand van het terrein van het voormalige AZC Klompjan staat een rioolgemaal. Dit gemaal staat gezien de nieuwe terreininrichting als zonnepark volgens de gemeente niet meer op een logische plek en is daarnaast ook verouderd. Het college heeft dan ook besloten het gemaal te vernieuwen en te verplaatsen naar een plek dichter bij de Herikerweg. Voor het vernieuwen en verplaatsen van het gemaal is een krediet van 91.000 euro beschikbaar gesteld.

Na het verdwijnen van het AZC is het hele terrein geruimd waardoor de bereikbaarheid van het rioolgemaal zeer slecht is geworden. Het zonnepark wordt afgeschermd met een hekwerk dat voor problemen zorgt rondom de bereikbaarheid met name bij calamiteiten. Ook is het gemaal oud en dient de elektromechanische installatie te worden gerenoveerd. Door het verminderen van het afvalwater door het verdwijnen van het AZC kan het gemaal worden uitgevoerd met een kleinere kelder en kleinere pompen. Bij het verplaatsen van het rioolgemaal is rekening gehouden met de toekomstige plannen voor renovatie en aanpassing van de Herikerweg.