Opbrengst KWF-collecte

20110916_kwfIn de week van 30 augustus tot en met 5 september was de collecte voor KWF Kanker bestrijding. Ondanks de corona-tijd waar wij op dit moment in verkeren, zijn toch bijna alle 125 collectanten met collectebus en/of flyer huis-aan-huis langs geweest. Zowel in het dorp als in de buitengebieden van Markelo. Afgelopen week zijn alle collectebussen ingeleverd en de opbrengst is €4.597,06. Dit bedrag komt bovenop de vaste donaties en de betalingen die via de QR-code zijn gedaan.

De organisatie is erg blij en verrast met de opbrengst en willen dan ook alle wijkhoofden en collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet en de gevers voor hun bijdrage. Mocht u de collectant hebben gemist en toch een bijdrage willen geven dan kan dit via de website van het KWF. WWW.Kwf.nl. De collecteweek in 2021 is van 5 tot en met 11 september.