Geen brave leerling

In de rubriek de Oude Toren vandaag een verhaaltje uit de oude doos met dank aan de Stichting Heemkunde Markelo:

In november 1897 deed het hoofd der dorpsschool meester G. de Boer een verzoek aan B & W van Markelo om een leerling van de school te mogen verwijderen.

Het betrof Hendrik Rohaan die door meester Hanne Visscher was gestraft; hij moest in de hoek gaan staan maar liep weg met de woorden “dat verdom ik”.

Den anderen daags na terugkomst diende hij zich te vervoegen bij het schoolhoofd maar liep wederom weg onder hevige vloek- en scheldwoorden zo als “lelijke dikke bliksem”.

Visscher schreef: “dit is een leerling die alleen des winters soms verschijnt en dan de boel schijnt te willen opscheppen. Om te voorkomen dat zijn voorbeeld navolging zou vinden stel ik u voor genoemden Rohaan wegens wangedrag van school te verwijderen”.

Het advies van verwijdering werd dan ook opgevolgd.

De doelstelling van Stichting Heemkunde Markelo is kennis te vergaren over de geschiedenis van Markelo alsmede het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis. Stichting Heemkunde Markelo heeft in haar archief onder andere 45.000 foto’s, krantenknipsels vanaf 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.