Deelnemers 18-30 jaar gezocht voor onderzoek

De gemeente Hof van Twente wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke website, de informatievoorziening vanuit de gemeente en via welke (sociale) mediakanalen zij bereikbaar zijn. Daarom gaat de gemeente onderzoek doen. Het eerste deel van dit onderzoek wordt uitgevoerd in de maand augustus en hiervoor worden met name nog inwoners in de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar gezocht om  deel te nemen aan het onderzoek. Omdat de deelnemers Hof van Twente helpen de informatievoorziening kritisch te bekijken en input leveren voor verdere aanpassingen, ontvangen zij –  als dank –  een vergoeding van € 25,- (nadat zij hebben deelgenomen aan de sessie in het gemeentehuis – zie hierna). Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 17 augustus door een mail te sturen aan: communicatie@hofvantwente.nl.

Het onderzoek is opgedeeld in twee stappen:

  1. We zijn op zoek naar deelnemers om een aantal cases uit te voeren en om deze te evalueren. Deze cases uitvoeren en beoordelen kunt u gemakkelijk vanuit uw eigen huis doen.
  2. Tijdens het tweede onderdeel van dit onderzoek organiseren we groepsinterviews waarbij we vragen stellen over de informatievoorziening vanuit de gemeente Hof van Twente. Ook komt het mediagedrag in het algemeen aan de orde tijdens het groepsinterview.

Waarom dit onderzoek?

  • De uitkomsten van dit onderzoek geven een goed beeld van de beoordeling van onze website en bijbehorende informatievoorziening. Op basis van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen verbeteren we onze website en informatievoorziening.
  • Daarna stellen we aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek een enquête op die we voor willen leggen aan alle inwoners van de gemeente Hof van Twente. Met deze enquête krijgen we een goed onderbouwd en cijfermatig inzicht in de informatievoorziening, wensen en het mediagedrag van de inwoners uit de diverse kernen

Wat verwachten we van u als deelnemer aan het onderzoek?

Voor het onderzoek hebben we een planning gemaakt om het onderzoek goed uit te kunnen voeren. Daarom verwachten we dat u in ieder geval beschikbaar bent op de volgende momenten:

  • Beschikbaar in week 34 (17 – 21 augustus) om een case uit te voeren. Het uitvoeren van deze case kan vanuit huis.
  • Beschikbaar op donderdag 27 augustus en bereid om naar Goor (gemeentehuis) te komen om deel te nemen aan een groepsinterview.