Dorpsraad wil ander parkeerbeleid

Als het aan de Dorpsraad Markelo ligt komt er een blauwe parkeerzone in Markelo. De parkeerplaatsen rond het Kaasplein en de supermarkten Plus Blankhorst en Dirk worden nu vaak gebruikt door langparkeerders, zo stelt de Dorpsraad. Deze plekken worden volgens de Dorpsraad te lang in gebruik genomen waardoor mensen, die snel een paar boodschappen willen doen hun auto vaak niet dichtbij kunnen parkeren. Langparkeerders kunnen volgens de Dorpsraad hun auto beter parkeren op de grote parkeerplaats naast de Kroon aan de Taets van Amerongenstraat, op het Roggeplein óf op het Burgemeester de Beaufortplein. Buiten de twee weken in het jaar dat stichting Dorpsfeest Markelo aanspraak maakt op het plein, zorgt het plein voor een grote kale aanblik. Op initiatief van de Dorpsraad worden momenteel gesprekken gevoerd met een afvaardiging van verschillende betrokken partijen. Samen wordt gekeken naar mogelijkheden om het plein sfeervol te krijgen maar gelijkertijd ook op welke wijze het parkeren meer gecentreerd kan worden. Een veelbesproken onderwerp in Markelo is momenteel de huidige aanblik van de pekelbaden maar ook de bloembakken rond het Kaasplein, die dienen als omheining zijn bij menigeen een doorn in het oog. “We hopen met de betrokken partijen een goed plan op papier te krijgen, waarmee we het plein kunnen vergroenen en leefbaar krijgen”, aldus Hans ten Zende.

Het parkeren in het centrum van Markelo speelt al langer. In de voorbereidende fase voor de herinrichting van de Huiskamer van Markelo is het opnemen van een blauwe parkeerzone al genoemd. “Ondernemers in de Grotestraat ondersteunen dit maar ook voor de parkeerplaatsen van de twee supermarkten is het goed om hier een blauwe zone in te richten. Zeker nu er ontwikkelingen in zicht zijn voor de tijdelijke locatie van Obs de Zwaluw. Ook het voormalige ontspanningsgebouw is eind juni in gebruik genomen waardoor parkeerplaatsen ook worden gebruikt door personeel en bezoekers”, vertelt Hans ten Zende.

Voordat het plan voor de herinrichting definitief wordt, komt de klankbordgroep na de zomervakantie bijeen om dit plan te fine-tunen. Hierbij worden ook de plaatsen van de nieuwe straatverlichting definitief vastgesteld. De gemeente is voornemens om het plan eind van dit jaar aan te besteden en in het voorjaar van 2021 uit te laten voeren.