Op adem komen met ‘Het Eetbaar Erf’

Op adem komen in de kerk bij muziek en een goed verhaal… Dat kan aanstaande woensdag tussen 19.30 en 20.00 uur, wanneer het ditmaal de beurt is aan ‘Het Eetbaar Erf’ van de Stichting Maarkels Landschap. Diederik Roeterdink en Gerrie Oplaat geven een schot voor de boeg, rond het komende boekje “iets te vieren”. Er is muziek, maar ook een gedicht van Hendrika Nijenhuis. Het belooft opnieuw een zeer gevarieerd halfuurtje te worden, dus laat u verrassen in de Martinuskerk vanaf 19.30 uur.  Reserveren is gewenst, maar zeker niet verplicht. Uiteraard dienen men zich te houden aan de coronamaatregelen, zoals de 1,5-meterregel.

Aanmeldprocedure kerkdiensten/woensdagavondactiviteiten
Het mobiele nummer om een plaats in de kerk te reserveren is: 06 – 57 51 11 69. Met dit nummer kunt u bellen op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur, of stuur een whatsapp- of sms-bericht naar dit nummer zodat u verzekerd bent van een plaatsje. Hoe vervelend het ook is: om de richtlijnen te kunnen volgen moeten we weten wie, waar en wanneer in de kerk heeft gezeten. Sommigen van u vinden het lastig om van tevoren te moeten beslissen of ze op zondag naar de kerk zullen gaan, dat begrijpen wij heel goed. Laat dan duidelijk zijn dat u altijd kunt proberen om “gewoon” naar de kerk te gaan.  Dan zou kunnen gelden “vol is vol” maar de ervaring van de afgelopen weken heeft ons geleerd dat er meestal wel plaatsen beschikbaar zijn.
Voor de kerkdiensten is een speciaal werkplan opgesteld dat u hier kunt downloaden. Wilt u liever (nog) niet naar de kerk komen? Dan kunt u de kerkdienst live meekijken op https://kerkdienstgemist.nl/stations/181-Protestantse-Gemeente-Markelo. Hier kunt u tevens gemiste diensten/woensdagavondactiviteiten terugkijken.

Collectegelden
Door de coronamaatregelen is de Martinuskerk een groot deel van haar wekelijkse collecte-inkomsten misgelopen. Er zijn nieuwe initiatieven ontplooid om in contact te blijven met de gemeente, wat natuurlijk ook de nodige extra kosten met zich mee heeft gebracht. Draagt u de Martinuskerk een warm hart toe en wilt u hen blijven ondersteunen in deze periode, dan kunt u een gift overmaken op IBAN NL73 RABO 0340 7011 53 ten name van Protestantse Gemeente Markelo. Tijdens de woensdagavondactiviteiten is er ook de gelegenheid een vrije gift te doen in de collecteschalen die achterin de kerk klaarstaan; dit geldt uiteraard ook voor de erediensten die inmiddels weer gehouden worden. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.