Holtbar en Groene Pluim doorgegeven aan Machtig Mooi Markelo Zoemt

De Holtbar en de Groene Pluim, beide doorgeefcomplimenten voor duurzame projecten, zijn doorgegeven en versmelten in Markelo aan de A. ten Hovestraat in het bewonersinitiatief Machtig Mooi Markelo Zoemt. Roel Bergman, voorzitter van de Stadslandbouw Hof van Twente, geeft de Holtbar aan bewonersinitiatief in Markelo, vanwege de versterking van de biodiversiteit in dit gebied in combinatie met klimaatadaptatie. Het project van Machtig Mooi Markelo Zoemt is een mooi voorbeeld van hoe versterking biodiversiteit en duurzame water retentie samen kunnen gaan. De Groene Pluim, het doorgeef-compliment voor initiatieven die de biodiversiteit versterken, is door Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp van de Vogelwerkgroep NIVON-Goor doorgegeven aan dit zelfde project in Markelo. Reden te meer voor een dubbel feestje en een nadere kennismaking  met de bewoners.

Het bewonersinitiatief Machtig Mooi Markelo Zoemt bevindt zich in Markelo Oost in de wijk Anholtskamp en is vooral gelegen aan de A ten Hovestraat in Markelo. Voor mensen die niet uit Markelo komen is het even zoeken, maar als je het eenmaal gevonden hebt, kijk je uit op een groene oase aan de rand van de bebouwde kom. Het laagste punt van Markelo (een beekdal), tussen de 5 heuvels, waar als het hard heeft geregend, al het water zich verzamelt.

Kinderen en ouderen trekken samen op

Tijdens de rondleiding door het gebied maken we kennis met bloemenweides en verschillende stroken kruidenrijk grasland, waterkolken, sloten en schapen. Twee bankjes, aangeboden door de VVV,  nodigen uit om te gaan zitten, te genieten van het uitzicht op de flanken en je te verwonderen over de rust in dit gebied. De bankjes zijn tevens zeer gewild bij bewoners van de Anholtskamp die hier een rondwandeling over de paden kunnen maken. Het gebied vervult een belangrijke functie voor bewoners van Markelo. De laatste tijd zien we ook steeds meer bewoners en wandelaars die hier uitrusten tijdens hun wandeling, vertelt Martine Pleijsier. Verschillende wandelroutes, waaronder de VVV routes, Kerkepaden-Tichelroutes Markelo en de Twentse Wallen (uitgeroepen tot mooiste wandeling van 2018) lopen door dit gebied.

Hydroloog

Het grondwater in dit gebied staat hoog. De bewoners onderzoeken, in samenwerking met de gemeente Hof van Twente, hoe in dit gebied optimaal met water omgegaan moet worden, rekening houdend met klimatologische ontwikkelingen. Daarvoor zal een onafhankelijke hydroloog worden ingeschakeld, die dit gebied waarvan de bodem bestaat uit moeilijk doordringbare lagen, gaat onderzoeken. De hulpvraag is mee te denken over een gedegen en duurzame oplossing voor waterbeheer en het stimuleren van de biodiversiteit in dit gebied. Het bewonersinitiatief heeft zich inmiddels verenigd in de stichting Machtig Mooi Markelo Zoemt en is in afwachting van dit onderzoek van de hydroloog niet achterover gaan leunen. In de hoek van het gebied is een tweede bloemenweide gecreëerd met zelf gewonnen zaden en een bijenstal gerealiseerd.

Een buitenlokaal met ooievaarsnest en insectenhotels
Martine Pleijsier vertelt: `Een groot deel van de ouderen in onze buurt wil graag een ooievaarsnest in dit waterrijke gebied, dat herinnert hen aan vroeger, toen hier ook ooievaars waren. We willen ook graag met de kinderen van de basisschool  een groot insectenhotel bouwen en nog meer vogels aantrekken. Henri Bouwmeester van de vogelwerkgroep heeft een passend cadeau voor dit initiatief meegenomen. Een nestkast voor de gekraagde roodstaart. Dat is een vogel die graag in dit soort gebieden vertoeft. Het bewonersinitiatief van Machtig Mooi Markelo Zoemt neemt de nestkast voor de gekraagde roodstaart dankbaar in ontvangst en Henri Bouwmeester adviseert hen meteen over de plaatsing van de kast.

Bewoners leren elkaar beter kennen door samen te werken

Peter Izaks vertelt: `We leren elkaar beter kennen door samen te werken. De een houdt zich bezig met het vormen van een stichting, een ander doet het overlegwerk met Waterschap en de Gemeente en weer een ander timmert aan de bijenstal. Dit geeft een gevoel van saamhorigheid en daar ben ik trots op” vertelt hij tijdens het tweede kopje koffie aan statafels in het gras. Een andere bewoner vult aan dat het draagvlak groot is. Diverse partijen tonen hun betrokkenheid en bieden hulp aan. Dit wordt bijzonder gewaardeerd door bewoners en geeft energie.

Toekomstplannen

`In afwachting van het onderzoek van de hydroloog gaan we samen verder om in dit gebied natuurwaarde en klimaatadaptatie samen op te laten gaan vertelt een bewoner gedreven.  `Ik vind het fijn om daaraan bij te dragen en geniet zelf ook van een wandeling in dit gebied. Daarnaast is het fijn dat je door het in ontvangst nemen van de Holtbar en de Groene Pluim meer mensen ontmoet die ook genieten van duurzaamheid in de breedste zin des woords en daarom kunnen we alleen door het samen te doen verder groeien. Wil je op de hoogte blijven? Zoek ons op facebook en twitter onder Machtig Mooi Markelo Zoemt’.

Versmelting tot één duurzaamheidscompliment 
De Holtbar  en de Groene Pluim zijn beide bedoeld als aanmoediging voor een persoon, ondernemer of groep die zich op een bijzondere manier inzet voor duurzaamheid en biodiversiteit.  Het bewonersinitiatief MMMZ heeft deze 2 duurzaamheidscomplimenten tegelijkertijd gekregen. Dit is dan ook het moment dat ze samensmelten  in een nieuwe vorm. Het bewonersinitiatief Machtig Mooi Markelo Zoemt denkt mee om dit compliment in een nieuwe vorm te gieten en zij zoeken zelf iemand, een ondernemer of initiatief in de Hof van Twente, om het compliment aan door te geven. Het is sinds oktober 2016 de 24e keer dat de Holtbar is doorgegeven. De groene pluim is sinds 10 mei 2018 6 keer doorgegeven.