Briljanten bruidspaar Bernarda en Willem Mensink

Burgemeester Ellen Nauta heeft Bernarda en Willem Mensink namens gemeente Hof van Twente persoonlijk gefeliciteerd met hun briljanten huwelijksdag. Exact 65 jaar geleden stapten zij in het huwelijksbootje. Willem en Bernarda hebben deze zondag genoten van een bijzondere dag. Er was taart, de boel was versierd, er waren bloemen en gelukkig mochten de kinderen weer op bezoek komen om hen te feliciteren. Ze kregen een prachtig boek met allemaal herinneringen aan hun 65-jarig huwelijk. Deze waren opgetekend door kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie en buren uit Elsen. 

Al 65 jaar hebben Bernarda en Willem Mensink (van de Mösker) lief en leed gedeeld. Dit doen ze, tot op de dag van vandaag, nog steeds. Bernarda en Willem kijken samen terug op een leven dat ze zelf omschrijven als een niet altijd gemakkelijk, maar wel rijk leven. Ze wonen nu ruim twee jaar op de Wheehof in Goor. Nog altijd en steeds meer blijkt hun innige liefde in de vertrouwde blik, stem of handdruk. Daar komt niemand tussen. Samen genieten ze van contact in welke vorm dan ook met kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie, kennissen, buren en zorgmedewerkers. Altijd met aandacht voor de ander, wijze uitspraken en een grapje op z’n tijd.

Bernarda en Willem hebben elkaar destijds leren kennen via de CJV.  Ze stonden samen op het toneel en daar sloeg de vonk over.  Op 12 juli 1955 zijn ze getrouwd en op de motor richting Friesland vierden ze hun huwelijksreis. Er zouden hierna nog vele reizen volgen. Hierbij genoten ze van de ontmoeting met andere mensen en van vele leerzame excursies.

Ze hebben goed gezorgd voor hun vier kinderen maar ook voor ouders, kleinkinderen en andere familieleden. Daarnaast hadden ze de zorg voor het vee op hun gemengde boerenbedrijf  ‘De Mösker’ en molken ze jarenlang samen de koeien.

Willem had ook andere ambities en was graag onder de mensen. Hij had een belangrijke rol in de oprichting van de Varkens-KI. Hiervoor kreeg hij de eervolle titel: Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was ook actief tijdens de Ruilverkaveling, in Gewest Twente, bij de OLM,  Oudercommissie, het Waterschap en CDA. Dit alles kon omdat, zo zei hij ook zelf, Bernarda thuis de boel regelde. Zij was daarnaast 60 jaar lid van de Plattelandsvrouwen en zat ook een tijd in het bestuur. In de kleine uurtjes beleefde ze veel plezier aan borduren, breien, haken, bakken en ze kon heel lekker koken.

Het geloof had een vaste plek in hun leven. Ze bezochten de kerk, luisterden later de diensten via de kerktelefoon en waren beiden lid van de Kerkenraad. Tot aan hun 85e bezochten ze namens de kerk vele Markeloërs thuis of in zorgvoorzieningen. Ze voelden zich altijd sterk betrokken op mensen die te maken hadden met ziekte, rouw, eenzaamheid of andere tegenslag.