Op zoek naar klasgenoten uit 1961-1962

1959 – Officiële start van de bouw van de nieuwe openbare lagere school met v.l.n.r.: architect Chr. Aarsen, G. Slagter (hoofd gemeentewerken), A.R.v.d.Wolde (wethouder), Jhr. A.J.de Beaufort (burgemeester), H.Leeftink (schoolhoofd), H.J.Hoekman (gemeentesecretaris) en G.J.Berendsen(wethouder) 

In 2021 is het exact 60 jaar geleden dat Bennie Winterman in de 6e klas van de Dorpsschool zat. De school die later aan het Burgemeester de Beaufortplein kwam te liggen,  stond er net getuige de eerste steen die in 1959 werd gelegd. Het lijkt Bennie erg leuk om samen met enkele oud-klasgenoten een reünie te organiseren. Hij kan zich niet herinneren dat er in deze schooljaren ook al klassenfoto’s werden gemaakt maar weet zich nog wel enkele namen te herinneren uit die tijd. Zo noemt hij bijvoorbeeld mede klasgenoten Reinout Wanrooij en Wim Vedders. Wie helpt Bennie om een reünie te organiseren? Reacties kunt u sturen aan de redactie van Maarkelsnieuws door een mail te sturen aan redactie@maarkelsnieuws.nl. Wij zorgen ervoor dat de informatie aan Bennie wordt doorgegeven.