Voorlopig geen invulling zoutbaden

Er lijkt in ieder geval dit jaar nog geen invulling te komen voor de zoutbaden, waarmee de veiligheid van de zoutbaden voor de toekomst nog niet gewaarborgd is. Dit blijkt uit beantwoording van het college in reactie op vragen van SP, GroenLinks en D’66. Het plan om de zoutbaden in te richten met speeltoestellen kost ongeveer 200.000 euro, waarvan een groot deel vanuit inwoners en bedrijven uit Markelo zou moeten worden bijgedragen. Mocht het voor begin 2021 niet lukken om dit binnen te halen, dan gaat de gemeente in overleg met Stichting De Kaasfabriek Markelo voor alternatieven. Eind juni pleitte Gerda Bruins er al voor om het plan met de speeltoestellen niet uit te gaan voeren en de blauwe pekelbaden zonder al te veel kosten zo snel mogelijk in te gaan planten.

Van de benodigde 200.000 euro is ongeveer 50% binnen door toekenning van een LEADER-bijdrage. Die bijdrage komt alleen beschikbaar indien ook de overige 50% binnen is gehaald. Overigens was dit niet het enige plan voor de pekelbaden. Er waren ook plannen om de zoutbaden in te richten als proeftuin, een sociale onderneming gericht op duurzame en lokale productie van voedsel met nieuwe en oude technieken in het kader van verduurzamen van de samenleving. De haalbaarheid hiervan lijkt nog niet te zijn onderzocht. Volgens het college zijn ook andere initiatieven uit de samenleving voor een invulling van de zoutbaden nog steeds bespreekbaar. Het beschikbaar stellen van geld vanuit de gemeente om de pekelbaden op te knappen is gezien de bezuinigingen volgens het college op dit moment geen optie.