Biodiversiteit meten met een app

Binnenkort gaat de gemeente Hof van Twente biodiversiteit meten met een app. De ontwikkeling van deze app bevindt zich in de laatste fase en komt binnenkort op de markt, ook buiten de Hof. Met de app kan door een aantal simpele vragen snel een beeld worden verkregen van de aanwezige biodiversiteit. De app moet de gemeente helpen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de biodiversiteit in de gemeente. De app zal onder meer worden gebruikt door de kerngroep Biodiversiteit. In deze kerngroep hebben partijen die zich in de gemeente met groen bezighouden zich verenigd. De groep die de app gebruikt zal steeds verder uitbreiden, zodat een representatief beeld ontstaat van de biodiversiteit in de gemeente. De gemeenteraad stelde vorig jaar 1 miljoen euro beschikbaar om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren.