Maarkels Landschap in rietendakenproject

Stichting Maarkels Landschap is een van de uitvoerende stichtingen in het project Riet uit de regio. Riet uit de regio is mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel in het kader van de subsidieregeling Het Verhaal van Overijssel. Binnen het project wordt eigenaren bij de aanschaf of het herstel van een rieten dak met riet uit de Weerribben-Wieden een steuntje in de rug geboden met een bijdrage van 7,50 euro per m2. Er kunnen maximaal 40 erfeigenaren meedoen en voor elk is maximaal 1.500 euro beschikbaar. “Minimaal 5 eigenaren van een boerderij in Markelo kunnen in aanmerking komen voor deze aantrekkelijke subsidie”, aldus Diederik Roeterdink namens Stichting Maarkels Landschap.

Het project moet historische boerderijen en bijgebouwen voor de toekomst behouden en tegelijkertijd het gebruik van Nederlands riet uit de Weerribben-Wieden stimuleren. Een sleutelmoment in het behoud van een historische boerderij is wanneer het rieten dak aan vervanging of grootschalig onderhoud toe is. Bij het geheel of deels vervangen van het rieten dak blijft de historische boerderij weer voor een periode van dertig tot veertig jaar behouden. Een groter gebruik van riet uit de Weerribben Wieden draagt bij aan de instandhouding van zowel het eeuwenoude ambacht van rietsnijden als het natuurgebied Weerribben-Wieden.

Om de herkomst van het riet optimaal te ervaren, worden komende winter verschillende excursies naar de rietlanden georganiseerd en zal vanaf voorjaar 2021 in een rondreizend locatieprogramma het achterliggende verhaal van de rietwinning worden verteld.

Meer informatie over de voorwaarden en het aanmeldformulier is te vinden op de website van De IJsselacademie. De aanmeldingstermijn loopt tot 1 juli 2020.