Gemeente maakt grotere terrassen mogelijk

Maandag 1 juni vanaf 12.00 uur mogen de terrassen van cafe’s en restaurants weer in gebruik worden genomen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de anderhalvemeter-regel. Burgemeester Ellen Nauta: “We willen de horeca graag de kans bieden een gezonde omzet te draaien en de crisis te overleven. Daarom krijgt de horeca in Hof van Twente tijdelijk meer ruimte om terrassen neer te zetten”. De Markelose horecaondernemers kijken uit naar het moment van heropening en hebben de afgelopen weken onder meer gebruikt om te onderzoeken hoe ze hun bedrijf kunnen inrichten om gasten op een veilige manier te ontvangen. De Markelose terrassen zijn hier en daar aangepast maar ook zijn er intern de afgelopen weken meerdere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.Zo is de tijd dat men verplicht gesloten is bijzonder goed benut. Burgemeester Nauta: “Onze horecaondernemers kennen hun gasten als geen ander. Daarom roepen wij hen op om aan te geven op welke wijze zij de terrassen willen uitbreiden en hoe zij invulling geven aan de RIVM-richtlijnen. We geven ruimte aan dit ondernemerschap en de creativiteit van de ondernemer door zoveel mogelijk mee te werken en waar mogelijk toestemming te geven aan horecaondernemers om het terras te verruimen”.

In alle gevallen moeten de horecaondernemers voldoen aan de landelijke en regionale richtlijnen. Ondanks dat deze nog niet geheel bekend zijn roepen wij horecaondernemers alvast op, voorbereidingen te treffen voor de heropening op 1 juni. Zij kunnen zich bij het Ondernemersloket melden met hun plannen voor een ruimer terras. Als het bijvoorbeeld niet mogelijk is om voor de eigen gevel een ruimer terras in te richten en een horecaondernemer het tijdelijke terras voor een ander pand wil plaatsen, moet dit worden overlegd met de bewoner dan wel huurder/eigenaar. Ook moet bijvoorbeeld voldoende ruimte overblijven voor een veilige doorgang voor voetgangers, rolstoelgebruikers of hulpdiensten. Horecaondernemers kunnen hun plan voor een ruimer terras bij de gemeente indienen bij Berryl Michel van het Ondernemersloket via: ondernemersloket@hofvantwente.nl. Zij is ook bereikbaar voor vragen via 06-19 38 44 89. De gemeente bekijkt het plan in goed overleg met de ondernemer en kan toestemming geven als aan de voorwaarden wordt voldaan.