Nesten eikenprocessierups worden verwijderd

In het voorjaar is gestart met de bestrijding van de eikenprocessierups met aaltjes. Ondanks deze bestrijding kunnen er nog nesten ontstaan. In een vervolgstap in de bestrijding laat de gemeente deze nesten wegzuigen op eikenbomen die in de kernen staan en in beheer zijn van de gemeente. Dit gebeurt op basis van meldingen die kunnen worden gedaan op de website van de gemeente. De gemeente verwacht in deze periode de eerste meldingen van nesten, eind mei is de tijd waarin de eikenprocessierups nesten maakt in eikenbomen.

Bij de afhandeling van de melding wordt rekening gehouden met het risico van de plek waar de eikenprocessierups is gezien. Gebieden waar veel mensen komen of kinderen spelen worden het eerst afgehandeld. De gemeente geeft aan dt meldingen binnen 10 werkdagen afgehandeld worden. Bomen in het buitengebied, op terrein van Rijkswaterstaat of op eigen terrein worden niet behandeld in opdracht van de gemeente. Voor eikenbomen op eigen terrein kunnen mensen zich voor eigen rekening aanmelden bij aannemer Grootgroener BV.