Opbrengst online Anjeractie voor Fanfare

Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat dit jaar 80 jaar en daarom wordt dit feit gevierd met een speciale jubileumcollecte in de week van 22 tot en met 30 mei 2020. Alle collecterende verenigingen mogen dit jaar 100% van de opbrengst zelf houden! Met de jaarlijkse collecte haalt het Cultuurfonds geld op voor cultuur en natuur in de regio onder het motto: Houd cultuur in de buurt levend! Dit jaar is maar liefst 100% van de opbrengst van de Anjeractie voor de clubkas van de collecterende vereniging. Voor Markelo geldt dat Muziekvereniging de Fanfare deze actie al jaren verzorgt in Markelo.

Mobiele Anjeractie
De leden van de Fanfare kunnen vanwege de coronacrisis niet met de collectebus langs de deuren gaan. Dit jaar zal de collecte dan ook voor het eerst in de geschiedenis van de Anjeractie mobiel gebeuren. Dat wil zeggen dat de collectanten via hun mobiele telefoon een bericht zullen sturen naar hun achterban met de vraag om te doneren voor de Fanfare.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.