Bodemonderzoek Grotestraat

De gemeente Hof van Twente laat vandaag in het kader van de voorbereidende onderzoeken voor de herinrichting van de Grotestraat een milieukundig bodemonderzoek uitvoeren in het gebied tussen Het Beaufort en plan Kistemaker. Er wordt onderzoek gedaan of de grond in het gebied schoon is en of deze hergebruikt kan worden. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het asfalt, de fundatie onder het asfalt en de klinkerverharding en het grondwater in het gebied. Door middel van verschillende boringen worden diverse monsters verzameld die in een laboratorium worden onderzocht. Gedurende deze dag zal een verkeersregelaar worden ingezet. Het onderzoek kan zorgen voor enige overlast.