Lintjesregen zonder smoesjes

Dit jaar worden er geen smoesjes gebruikt om mensen naar het gemeentehuis te lokken waar ze vervolgens verrast worden tijdens de traditionele uitreiking van Koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van Koningsdag. Door de lockdown spelden de burgemeesters de lintjes voorlopig niet op, maar worden de gedecoreerden gebeld door de burgemeester. De echte ceremonie zal op later moment plaats vinden. Burgemeester Ellen Nauta heeft vanmorgen 12 inwoners benoemd in de Orde van Oranje Nassau via een videoverbinding. De 12 inwoners van de Hof van Twente reageerden verrast terwijl ze werden toegesproken door de burgemeester.  Aan elf personen heeft ze meegedeeld dat men is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onder deze kandidaten was ook het echtpaar Henk en Tineke Zomer uit Markelo aanwezig. Aan de beeldgesprekken deden niet alleen de gedecoreerden mee, maar ook familieleden, vrienden, de aanvragers van de onderscheiding en ondersteuners van de voordracht. Van de gesprekken zijn filmpjes gemaakt die later met de gedecoreerden en de familieleden gedeeld zullen worden. Als de rijksmaatregelen dat weer toelaten, wordt er alsnog een feestelijke gelegenheid georganiseerd voor de gedecoreerden. Op dat moment worden ook de versierselen uitgereikt. De lintjesregen is normaal gesproken op 26 april, de dag voor Koningsdag. Omdat Koningsdag dit jaar op maandag valt en de koninklijke onderscheidingen niet op zondag uitgereikt worden, is dit nu op vrijdag.

Tineke en Henk Zomer zijn vanmorgen verrast met een koninklijke onderscheiding. In haar werkzame leven was Tineke, als leerkracht verbonden aan scholen in Zeist en Best. Veel extra inzet heeft ze daar getoond naast het lesgeven en dat is op die scholen altijd erg gewaardeerd. In het Markelose is ze tegenwoordig actief binnen de Protestantse Gemeente, de projectgroep Cultuur van Stichting Het Beaufort en Vrouwen van Nu. In het verleden heeft ze als activiteitenbegeleider vrijwilligerswerk verricht voor de bewoners van AZC Klompjan. Tegenwoordig zorgt ze als gezinscoach voor de begeleiding van statushoudersgezinnen in Markelo, samen met echtgenoot Henk.

Naast gezinscoach voor statushouders is Henk ook heel actief bij De Molen van Buursink, voor bijvoorbeeld het rondleiden van bezoekers, onderhoudswerkzaamheden en als webmaster. Maar ook bij de Stichting Heemkunde Markelo, voor bijvoorbeeld het digitaliseren van het archief en ook was hij betrokken bij de oprichting van Stichting De Hofmarken. Daarnaast is Henk actief bij Museumboerderij Eungs Schöppe, een mooie toeristische voorziening voor het dorp Markelo. En bijzonder is zijn inzet voor Stichting Manengouba, ter bevordering en ondersteuning van ontwikkelingsactiviteiten in Kameroen. Het land waar hij zich in zijn werkzame leven ook heeft ingezet voor de ontwikkelingssamenwerking.