Ondernemend Markelo in zwaar weer

Het bestuur van Ondernemend Markelo in 2019

In tijden dat samenwerken en opkomen voor belangen van ondernemers meer dan ooit nodig is leggen 3 bestuursleden van Ondernemend Markelo hun functie neer met ingang van de eerstvolgende jaarvergadering. Voorzitter Jan Thale Haandrikman, penningmeester Wolter Jan Kistemaker en bestuurslid Jeroen Meutstege leggen vanwege gebrek aan draagvlak hun functie neer, blijkt uit een vandaag aan de leden verzonden brief. Tegelijk leggen ze met de mededeling, dat als de functies niet ingevuld worden ze de opheffing van de vereniging in gang zullen zetten, een bom onder het voortbestaan van Ondernemend Markelo. In een reactie op de brief geeft Bart Greven van de gemeente Hof van Twente aan het jammer te vinden en dat dit alleen maar onrust met zich meebrengt, terwijl de saamhorigheid nu meer dan ooit nodig is.

Ondernemend Markelo is een doorstart van de oude Ondernemersvereniging Markelo en heeft volgens Bart Greven in haar korte bestaan juist een aantal mooie dingen weten te realiseren in het belang van de ondernemers in Markelo. Zo zijn er door de vereniging een aantal netwerkbijeenkomsten georganiseerd en is de vereniging samen met de gemeente de mogelijkheden voor gezamenlijke bedrijfsruimten voor ondernemers aan het onderzoeken.

Uit de brief van het bestuur van Ondernemend Markelo blijkt dat het bestuur de afgelopen tijd met meerdere ondernemers gesprekken heeft gevoerd over het draagvlak en de rol van de vereniging. “Toch blijft het bestuur vanuit de wandelgangen nog steeds onvrede horen. Het bestuur is de onvrede en de beperkte animo voor bijeenkomsten zat en heeft zichzelf de vraag gesteld of er bestaansrecht is voor OM”, aldus het bestuur in de brief. Naast de 3 genoemde bestuursleden bestaat het bestuur uit Andre Mensink, Robert Völkers en Esther Meijer. De laatste twee zullen ook terugtreden uit het bestuur indien er onvoldoende draagvlak en commitment blijft. In december 2019 legde Harrie Veltkamp zijn functie al neer. De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris moeten ingevuld worden. Kandidaten kunnen zich per mail melden. Mocht de functies niet ingevuld worden, zal het bestuur de opheffing van de vereniging in gang zetten.