Uitstel gemeentelijke belastingen voor ondernemers

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid maatregelenpakket aangekondigd om ondernemers te ondersteunen. De gemeente Hof van Twente wil hieraan bijdragen door ondernemers uitstel te verlenen van de betaling van de gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke belastingen waarvoor uitstel kan worden aangevraagd zijn de onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, reinigingsheffingen, marktgelden, bedrijveninvesteringszone en leges die in het kalenderjaar 2020 zijn of worden opgelegd. Het uitstel geldt voor maximaal zes maanden tot en met november 2020 en kan worden aangevraagd door alle ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daaronder vallen ook ZZP’ers, ondernemers die actief zijn in de kunst en cultuur en stichtingen en verenigingen.

Aanvragen uitstel van betaling
Uitstel gemeentelijke belastingen kan digitaal worden aangevraagd via de website van gemeente Hof van Twente.

Toeristenbelasting
De aanslag toeristenbelasting 2019 voor ondernemers in de toeristische sector worden op zijn vroegst eind augustus 2020 opgelegd. De ondernemers in deze sector hoeven de aanslagen dan ook niet eerder te betalen dan 30 november 2020.