Aangescherpte noodverordening van kracht

Plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Twente, Arjen Gerritsen, heeft vandaag de aangescherpte noodverordening ondertekend. Met deze noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de aangescherpte maatregelen met betrekking tot samenkomsten, evenementen en contactberoepen die op 23 maart door het kabinet zijn afgekondigd. De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. In Twente zijn een aantal maatregelen extra aangescherpt. Zo sluiten alle campings en vakantieparken en zijn er duidelijke maatregelen voor markten afgesproken. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april 2020. Het verbod op evenementen geldt tot 1 juni 2020.

De huidige aangepaste noodverordening vervangt de noodverordening van 18 maart. In de huidige verordening zijn specifieke maatregelen opgenomen met betrekking tot samenkomsten en bijeenkomsten. De essentie is dat de Voorzitter Veiligheidsregio bevoegd is om bijvoorbeeld winkels of markten te sluiten, wanneer de regel om minimaal anderhalve meter afstand te nemen van elkaar niet wordt nageleefd. Ook kunnen boetes worden afgegeven aan groepen van meer dan 2 personen, die de regel om anderhalve meter afstand te houden niet naleven.

Deze ingrijpende maatregelen zijn volgens Gerritsen nodig om de coronacrisis het hoofd te bieden. De vandaag getekende noodverordening helpt om te kunnen handhaven. De verordening geldt voor alle Twentse gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Markten maken deel uit van de voedselvoorziening en mogen door de aangescherpte noodverordening alleen nog plaatsvinden met maximaal tien kramen. Voorwaarde daarbij is wel, dat alleen nog voedingsmiddelen mogen worden verkocht. In Markelo stonden vanmorgen vijf marktkramen waaronder vis, vlees, fruit & groenten, noten en kaas. De vijf kramen waren goed verspreid op het Kerkplein en bij elke kraam werd de aandacht gevestigd op de onderlinge afstand.