De agenda raakt leeg…

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft aangescherpt met betrekking tot het coronavirus  hebben een grote impact, die velen in ons land raken. Zo zijn er inmiddels overal en dus ook in Markelo een flink aantal evenementen afgelast of verplaatst naar een later tijdstip. De onderstaande lijst proberen we de komende dagen zoveel als mogelijk, up-to-date te houden. Ook de evenementenagenda op deze lokale website houden we zo actueel mogelijk. Voor de spaaractie van Plus Blankhorst voor de 75 jaar vrijheidsbrunch geldt dat deze komt te vervallen daar dit evenement geen doorgang zal hebben op 3 mei. De spaaractie voor een boek over Historisch Markelo die samenhangt met het 25-jarig bestaan van de Markelose supermarkt geldt dat deze actie wordt uitgesteld. Dit geldt overigens ook voor de reünie voor oud-personeelsleden die op 31 mei bij De Kroon zou worden georganiseerd. “Deze activiteiten proberen we medio september in te te plannen”, aldus Henry Blankhorst.

Creatieve Dag
De Creatieve Dag die op Tweede Pinksterdag bij Herberg de Pot een jaarlijkse publiekstrekker is wordt door de aangescherpte maatregelen dit jaar afgelast.

Rijvereniging Markelo – SGW Markelo
De eventing cross op en rond het terrein van Hippisch Markelo op 25 en 26 april is afgelast evenals het voorjaarsconcours op 2 en 3 mei.

Folkloristische Vereeniging Markelo
De Palmpasen optocht waar zowel muziekvereniging De Fanfare als ook de Kindergroep van de Folkloristische Vereeniging acte de présence geven, gaat niet door.

Avond4daagse
Stichting de Kösterskoele heeft de Avond4daagse op 26 tot en met 29 mei afgelast.

Museumboerderij Eungs Schoppe
Museumboerderij Eungs Schoppe volgt de richtlijnen van het RIVM en is gesloten tot 1 juni 2020.

EHBO afdeling Markelo – Diepenheim
Ook de EHBO afdeling Markelo – Diepenheim volgt het advies op van de RIVM. Dit betekent dat alle evenementen, jaarvergadering en donateursgeld ophalen geen doorgang kunnen vinden. De jaarvergadering zal verschoven worden naar dinsdagavond 15 september 2020 om 19.30 uur bij Herberg de Pot in Markelo. Door deze maatregel zijn onze collectanten genoodzaakt om later het donateursgeld bij u op te komen halen. Wij hopen op uw begrip. Wilt u uw bijdrage storten als donateur of als vrije gift dan kunt u dit bedrag storten op Rabobankrekeningnummer NL45 RABO 03407 54 680 ten name van EHBO vereniging Markelo – Diepenheim onder vermelding van uw naam.

Het Beaufort
Het Beaufort heeft alle activiteiten in Het Beaufort tot 1 juni afgelast.

Internationale wijnmarkt verplaatst naar 2021
Helaas heeft ook de organisatie van de internationale wijnmarkt Markelo moeten besluiten om deze een jaar uit te stellen door alle maatregelen rondom de coronacrisis. De 8e wijnmarkt was gepland op zondag 7 juni 2020 en hoewel deze datum dus na de door het kabinet gestelde datum van 1 juni voor verbod van evenementen valt, is nu besloten de wijnmarkt uit te stellen tot zondag 6 juni 2021.

De coronacrisis treft de hele wereld en dus ook de landen waar onze boeren vandaan komen. Het is onmogelijk om op zo’n korte termijn er zeker van te zijn dat onze boeren de reis zo vroeg in juni al naar Markelo kunnen maken. Niemand weet nu hoe de situatie tegen die tijd is, maar een ding is wel zeker en dat is dat de gezondheid van ons allemaal voorop staat.

Stichting Wielersport Markelo
De Stichting Wielersport Markelo (SWM) zich genoodzaakt twee van haar evenementen af te gelasten. Dit geldt voor zowel de wielerronde, gepland op vrijdag 12 juni, als voor de fietsvierdaagse. De 40e editie van deze fietsvierdaagse stond op de agenda van 16 tot en met 19 juni 2020. Dit is een teleurstellende beslissing maar de prioriteit ligt bij de gezondheid van ons allen.

WTC Markelo
Het bestuur van de WTC Markelo heeft moeten besluiten het geplande Midsummer Bike Event voor 2020 te annuleren. Het Midsummer Bike Event zou plaatsvinden op vrijdag 12 juni 2020, tegelijk met de Wielerronde van Markelo. Het Midsummer Bike Event is echter niet van de agenda verdwenen, we gaan volgend jaar verder met organiseren van dit nieuwe evenement.

Noabertocht 
De leden van clubje ‘Henig an’ hebben een crisisberaad gehad. Hierin hebben zij logischerwijs het besluit genomen om de MTB Noabertocht die voor aankomende 4 april gepland stond te verplaatsen. Aangezien het nog niet duidelijk is hoelang dit virus ons in zijn greep zal houden is er nog geen nieuwe datum vastgesteld. Zodra hierover meer bekend wordt zullen de heren met een nieuwe datum komen. De 60 deelnemers die zich ondertussen al hebben aangemeld worden per mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de MTB Noabertocht 2020. Wil je ook op de hoogte blijven via de mail? Meld je dan alsnog aan op noabertocht@gmail.com.

Markelokaal
De ruilmarkt op het Kaasplein die gepland stond voor 27 april gaat niet door.

MBC  (Markelose Biljart Competitie)
Ook de Markelose Biljart Competitie gaat niet door. De teams die zich hebben ingeschreven kunnen het inschrijfgeld bij hun thuisbasis terug krijgen,  als de horeca de deuren weer mag openen. De organisatie onderzoekt nog of er een mogelijkheid is om in het najaar een vervangend toernooi te organiseren. Het doorgaan hiervan zal via de horeca in Markelo en Maarkelsnieuws bekend worden gemaakt.