Onderzoek naar Havezate Oldenhof

In de tweede helft van de negentiende eeuw verdween de laatste bebouwing van havezate Oldenhof. De havezate was gelegen aan de weg van Markelo naar Holten en is vermoedelijk ver voor 1400 gesticht. Oldenhof wordt voor het eerst vermeld in 1046 en behoorde lang toe aan de familie Splinter. De historie van de havezate heeft de bijzondere interesse van de Stichting Heemkunde Markelo. In opdracht van de stichting heeft Thijs Leverink van onderzoeksbureau Geofoxx deze week radarmetingen uitgevoerd op de vermoedelijke plek van havezate Oldenhof. Er zijn metingen verricht op een terrein van circa 1.600 m². De gegevens zullen digitaal worden verwerkt, waarmee de Stichting Heemkunde Markelo hoopt een beter beeld te krijgen van de voormalige havezate.