Afvalinzameling door Twentemilieu

20100517_afvalTwente Milieu blijft het afval aan huis ophalen. Dat betekent dat u op gebruikelijke dagen uw containers aan straat kunt blijven zetten. Ook worden ondergrondse containers voor restafval gewoon geleegd. In overleg met de kringloopbedrijven en de gemeenten heeft Twente Milieu echter wel besloten om vanaf vrijdag 20 maart te stoppen met de textielinzameling. Reden is dat de prioriteit op dit moment ligt bij restafval, verpakkingen en glas en dat de mankracht en machines daar op worden ingezet. Ook kunnen kringloopbedrijven hun bezetting de komende weken niet garanderen. Vanaf woensdag 18 maart is Twente Milieu gestart met het op slot zetten van de containers. Naar verwachting zitten alle textielcontainers vanaf vrijdag 20 maart op slot. Containers die op slot zitten herkent u aan de onderstaande sticker. U kunt uw textiel thuis bewaren maar eventueel ook naar de kringloopwinkels worden gebracht, zolang deze nog geopend zijn. “Zakken die naast de containers liggen, worden meegenomen en behandeld als bijplaatsing. Ze worden dus afgevoerd als restafval en dat is jammer”, aldus de gemeente. Kijk voor meer informatie op www.twentemilieu.nl/corona.

Het milieupark blijft geopend op de normale openingstijden. U kunt bij het Milieupark aan de Mossendamsdwarsweg 1  in Goor terecht op de volgende tijden:
Woensdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur
Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur
Voor meer informatie over het Milieupark kunt u de website raadplegen: www.hofvantwente.nl/milieupark.