Sportaccommodaties verboden terrein

Door de maatregelen van de Rijksoverheid zijn sportaccommodaties gesloten. Sportclub Markelo moest helaas constateren dat niet iedereen zich aan deze maatregelen houdt en dat vanmiddag een grote groep kinderen op het complex aanwezig was. Het bestuur van Sportclub Markelo geeft aan dat het sportcomplex als gevolg van de maatregelen is gesloten en het verboden is om gebruik te maken van de voetbalvelden. Het bestuur roept ouders dan ook op dit hun kinderen duidelijk te maken. Overigens geldt dit ook voor andere sportaccommodaties zoals het tennispark van MTV’65, het zwembad en de sporthal.