Sloopvouchers erg in trek

De regeling van sloopvouchers in Hof van Twente is erg in trek. Vanwege de grote vraag roept de gemeente eigenaren die sloopplannen hebben in het buitengebied op om een sloopvoucher aan te vragen. De verhandelbare sloopvouchers zijn onder voorwaarden te gebruiken voor het bouwen van een woning of het uitbreiden van een bijgebouw. Voor eigenaren van gebouwen die rijp zijn voor de sloop kan een sloopvouchers een goede compensatie zijn voor de sloopkosten. De afgelopen 4 jaar heeft de gemeente ruim 100 sloopvouchers afgegeven, waarbij ongeveer 51.790 m² ontsierende bebouwing in het buitengebied gesloopt is of nog zal gaan worden. Mensen die niets te slopen hebben, maar wel graag in het buitengebied willen bouwen kunnen de sloopvouchers goed gebruiken.

Om in aanmerking te komen voor een sloopvoucher maakt het niet uit of een gebouw van 50 m² of 2500 m² wordt gesloopt. In alle gevallen kan, mits voldaan wordt aan de voorwaarden, een voucher worden verkregen. Een sloopvoucher kan worden aangevraagd via de website van de gemeente. Bij deze aanvraag dient een situatietekening toe te worden gevoegd met daarop de genummerde gebouwen. Geef hierbij ook de oppervlaktes van de bebouwing aan. Zit er asbest in het te slopen dak? Dan kan daarvoor op dit moment nog steeds een subsidie van € 2,25 per m² worden aangevraagd.