Hendrika Leunk 50 jaar lid

De Markelose Boerendansers hebben deze week tijdens de jaarvergadering Hendrika Leunk gehuldigd. Hendrika is namelijk al 50 jaar lid van de Folkloristische Vereeniging Markelo. Voorzitter Aarnt Jan Heilersig sprak haar toe en refereerde onder meer over de vele reizen die Hendrika had meegemaakt. Hendrika danst niet alleen, ze zit ook in het koor van de boerendansers en ook hieraan beleeft ze veel plezier. Voor het wassen en opmaken van de kanten mutsen kan de vereniging ook altijd op haar inzet rekenen. Uit handen van de voorzitter kreeg Hendrika een mooie hanger en een bos bloemen overhandigd voor haar 50-jarig lidmaatschap. Hendrika verraste de leden door vervolgens de leden te bedanken met een gedicht waaruit bleek dat ze met veel plezier lid is van de boerendansers en hoopt dat nog vele jaren te kunnen blijven.

De vereniging heette daarnaast ook twee nieuwe leden hartelijk welkom. Na een probeeravond van de boerendansers in Markelosebroek besloten Rob en Nathalie Schwirtz om lid te worden van de vereniging. De vereniging is blij met hen en hoopt dat er nog meer nieuwe leden zullen volgen. Mochten men interesse hebben, dan is er altijd een mogelijkheid om geheel vrijblijvend een oefenavond van de Folkloristische Vereeniging Markelo in museumboerderij Eungs Schöppe te bezoeken.