Obs Stokkum werkt aan keurmerk duurzame school

In de broeikas achter het schoolgebouw hebben wethouder van gemeente Hof van Twente Wim Meulenkamp, locatiedirecteur Dorien Klein Teeselink en Tim Wiggers namens de leerlingen van Obs Stokkum, vanmiddag hun handtekeningen gezet onder een intentieverklaring van Eco-Schools Nederland. Hiermee onderstrepen zij de intentie te hebben om het internationale keurmerk voor duurzame scholen te behalen. Binnen twee jaar wordt het zeven-stappen-plan van Eco-Schools door Obs Stokkum doorlopen met als doel de Groene Vlag te behalen. Na het tekenen van de verklaring reikte Wim Meulenkamp een ‘duurzame’ koffer uit aan Tim waarmee de leerlingen en de leerkrachten aan de slag kunnen om hun gezamenlijke doel te bereiken.

Met het zetten van de handtekeningen werd vanmiddag officieel het startschot gegeven voor Eco-Schools op Obs Stokkums. Eco-schools stimuleert de leerlingen niet alleen tot duurzaam denken en doen, maar laat hen ook ervaren wat zij als individu kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. Eco-schools is hét internationale duurzaamheidskeurmerk voor scholen. Scholen werken aan duurzaamheid in het gebouw, in de lessen en in de omgeving. Eco-schools biedt een manier om hier gestructureerd mee aan de slag te gaan. Leerlingen leren op heel praktische wijze verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving.

Na het doorlopen van het zeven-stappen-plan wordt de school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor de Groene Vlag. Dit is het internationale keurmerk voor duurzame scholen. De leerkrachten van OBS Stokkum zijn zich bewust van het feit, dat wanneer er niet bewust met de natuurlijke omgeving wordt omgegaan, deze in de toekomst niet meer de gewenste kwaliteit kan leveren. Dit roept de vraag op hoe je deze boodschap kunt overbrengen naar de jeugd. Praten met elkaar, horen en zien in de krant en televisie doen we dagelijks maar levert vaak de reactie op ‘daar komt weer zo’n verhaal!’. “Willen we de boodschap echt goed laten doordringen tot de leerlingen, maar ook tot volwassenen, dan moeten we er bewust mee bezig zijn. We moeten ze laten doen, ervaren, resultaten meten, bedenken en evalueren. Dit alles moet een onderdeel gaan vormen in onze dagelijks bezigheden, in de lessen terug laten komen, routinematig en dus vanzelfsprekend worden. Samen met de buurt van Stokkum en stichting Dynamiek gaan we dit samen aanpakken”, vertelt Dorien klein Teeselink. Obs Stokkum is de eerste basisschool in Overijssel die deel gaat nemen aan Eco-Schools.

In de koffer die Tim uit handen van wethouder Wim Meulenkamp kreeg overhandigd zitten een aantal items waarmee de leerlingen binnenkort mee aan de slag kunnen. Zo wordt er deze week gestart met de ecoscan en staat na de voorjaarsvakantie de term ‘duurzaamheid’ in de picture op school. De school heeft een speciaal eco-team samengesteld, dat op dit moment bestaat uit twee leerlingen uit de groepen 6,7 en 8, een ouder, Marianne Hutten, Stokkum Dynamiek en twee leerkrachten.