Vragen GroenLinks bomenkap Weldam

De gemeeenteraadsfractie van GroenLinks heeft aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente vragen gesteld naar aanleiding van de bomenkap door Landgoed Weldam op de Herikerberg in Markelo. De fractie stelt de vragen mede naar aanleiding van meldingen van een aantal inwoners van Hof van Twente op de sociale media en berichtgeving van het Landelijk Meldpunt Bomenkap. GroenLinks vraag het college of ze bekend is met de bomenkap en als dat het geval is of men uitleg kan geven waarom de bomen gekapt worden. Ook wil de fractie van het college weten of er richting de verantwoordelijke partijen van de bomenkap actie wordt ondernomen om de kwaliteit van de leefomgeving te herstellen.