Salut organiseert cursus voor mantelzorger

Mantelzorgers hebben de neiging om zichzelf te vergeten terwijl zij zorgen voor hun naasten. Hoe kan werk en het verlenen van zorg optimaal gecombineerd worden? Salut organiseert hiervoor de cursus ‘De kunst van het Zorgen en Loslaten’ bij De Reggehof in Goor.

Deze cursus is bedoeld voor mantelzorgers die anders met de zorgsituatie willen leren omgaan. Tijdens deze cursus leert de mantelzorger voor zichzelf te zorgen naast de zorg voor de naaste(n). In de cursus wordt stilgestaan bij de zorgsituatie en de manier waarop zorg momenteel wordt verleend. Het doel van de cursus is om de mantelzorger beter te leren omgaan met de problemen die op zijn of haar pad komen en de keuzes waarbij mantelzorgers stil moeten staan. Er worden handvatten aangereikt tijdens deze bijeenkomst om hier mee om te gaan en om keuzes voor anderen te leren maken. De eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 7 februari van 9.30 uur tot 16.00 uur. Meer informatie over de cursus en de andere data’s zijn te vinden op deze website. Overige vragen kunnen worden gesteld bij Salut op telefoonnummer 0547-260053.