Ellen Nauta voorzitter Comité van de Regio’s

Burgemeester Ellen Nauta is gekozen tot voorzitter van de Nederlandse gemeentelijke delegatie van het Comité van de Regio’s. Op 12 februari aanstaande zal de in Markelo woonachtige Nauta ook het voorzitterschap van de gehele Nederlandse delegatie overnemen. Het Comité van de Regio’s bestaat uit 350 lokale en regionale vertegenwoordigers uit 28 lidstaten in Brussel en zorgt ervoor dat decentrale overheden worden betrokken bij de totstandkoming van Europese wetgeving. De Nederlandse delegatie bestaat uit 24 bestuurders op gemeentelijk en provinciaal niveau.

De burgemeester van Hof van Twente zal zich tijdens haar mandaatperiode richten op de belangenbehartiging van lokale overheden in de brede zin. “Met zo’n enthousiaste en brede delegatie naar het Comité van de Regio’s kunnen we het werk van onze voorgangers niet alleen voortzetten, maar ook verder uitbouwen. Het is belangrijk om de internationale agenda van de decentrale overheden zowel in Brussel als in Den Haag optimaal uit te voeren. Daar gaan we voor”, aldus Nauta.

De gemeentelijke delegatie naar het Comité van de Regio’s bestaat uit zes leden en zes plaatsvervangende leden. De delegatie is onderdeel van de Commissie Europa en Internationaal van de VNG. In januari is de nieuwe delegatie begonnen.