Gouden jubileum voor Henk, Jan en Mannenkoor

Het Nieuwjaarsconcert van het Markelo’s Mannenkoor mocht vanmorgen rekenen op grote publieke belangstelling, de zaal van De Haverkamp was vol. Onder leiding van scheidend dirigent Mariette Effing wist het koor een meer dan gevarieerd programma te brengen met gastoptredens van het Projekt orkest Twente onder leiding van Irene Bruijn, Sandra Fluttert, Sander Knuiman, Marleen A-Tjak en een danspaar van Danschool Reinders. Vanuit het koor namen Hendri Zendman, Dinant Nijland en Jan Gossink een aantal solonummers voor hun rekening. Een afgevaardigde van de KNZV feliciteerde het koor met het gouden jubileum en overhandigde hen een cheque om een of meerdere partituren aan te schaffen. Daarnaast had hij mooie woorden voor twee leden van het Markelo’s Mannenkoor die vanaf het begin al lid zijn van het koor. Jan Gossink en Henk Meertens kregen beiden een speldje voor hun 50-jarig lidmaatschap opgespeld. Hendrika Nijenhuis en Ria Morsink spraken de jubilarissen op persoonlijke titel toe met een speech op rijm om hen hiermee extra in het zonnetje te zetten.

Het publiek werd bij binnenkomst hartelijk welkom geheten door leden van Rederijkerskamer Bilderdijk die overigens ook de lichteffecten voor hun rekening namen. Na de pauze werd het programma op enthousiaste wijze aan elkaar gepraat door koorlid Rudy Post. Voor de pauze nam dirigent Mariette Effing deze taak voor haar rekening. Na afloop van het Nieuwjaarsconcert werden een aantal mensen bedankt en werd het publiek uitgenodigd voor de afterparty door voorzitter Theo Hebinck.

Hieronder de integrale tekst van het gedicht voor Jan Gossink en Henk Meertens:

Henk Meertens en Jan Gossink    niets kan ons beletten
Jullie even lekker in het zonnetje te zetten

Want vijftig jaren lang  gingen jullie door
En vieren  nu het het jubileum  samen   met  het koor.

Vanaf  het pril begin   al die jaren lang
Stond de Maandagavond  in het teken van de zang

Henk  had daarbij  lang    ook  zitting  in’t  bestuur
Als penningmeester was  hij strikt  en  altijd  heel secuur.

Het constributie innen….  eerst nog cash… ging nauwgezet
En voor verlotingen  werd  dan  steeds  zijn Dika  ingezet.

Jan  Gossink  vaste bariton   stemvast  en heel ervaren
Beiden   voor het koor     echte steunpilaren

Heel veel dirigenten  zagen  jullie  gaan en komen
En voor de financiën   werd heel veel ondernomen

bij  vele acties  wisten  jullie allebei  van wanten
duizenden  zakken  potgrond…..en miljoenen kranten…

Veel hoogtepunten  saam gedeeld   en lief en leed ervaren
Veel vriendschap ondervonden  in al die  vijftig jaren

Van concerten  en van reizen  optimaal  genoten
En bij tegenslagen  de rijen  steeds  gesloten

Met TROUW  hoog in’t vaandel    aan het koor gewerkt
Die inzet   en dat streven   heeft de band  versterkt

Standvastig     met karakter    gingen  jullie door
Vijftig jaar met inzet  voor het  Mark’loos Mannenkoor

Als supporters willen wij  dus  jullie  heel graag eren
Met een klein presentje    om de keel te smeren

En we hopen met elkaar    op dit mooi   festijn
Dat gezondheid  nog heel lang    jullie deel mag zijn!