Gemeente werkt aan Lokaal Sportakkoord

Hoe kunnen we in Hof van Twente een extra impuls geven aan sport- en beweegactiviteiten? En hoe willen we invulling geven aan de belangrijkste thema’s uit het Nationale Sportakkoord? Die vragen stonden centraal op 16 december tijdens de goedbezochte startbijeenkomst over het Lokaal Sportakkoord. Bij de eerste bijeenkomst is een werkgroep gevormd die de benoemde thema’s verder gaat uitwerken in een lokaal sportakkoord. Hierin staan afspraken tussen gemeente, lokale sportaanbieders en maatschappelijke partners over sport en bewegen in de nabije toekomst in de gemeente. Zo’n 50 vertegenwoordigers van sportverenigingen, commerciële sportaanbieders en welzijnsorganisaties waren aanwezig bij deze bijeenkomst. De vertegenwoordigers konden hun wensen aangeven op drie thema’s die in Hof van Twente centraal staan: ‘Vitale sport- en beweegaanbieder’, ‘Inclusief sporten en bewegen’ en ‘Van jongs af vaardig in bewegen’. Daarna is een werkgroep gevormd van ongeveer 20 personen. Deze werkgroep gaat aan de slag om de genoemde wensen verder uit te werken in een concreet actieplan, dat wordt uitgevoerd in 2020 en 2021. De volgende bijeenkomst is gepland op maandagavond 20 januari.

Van Nationaal naar Lokaal Sportakkoord
In de zomer van 2018 hebben organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg het Nationaal Sportakkoord ondertekend samen met de minister van Sport. In dat akkoord met de titel ‘Sport verenigt Nederland’ staan ambities om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht ervan optimaal te benutten. Gemeenten zijn daarna opgeroepen om dit akkoord navolging te geven in lokale en/of regionale sportakkoorden. Gemeente Hof van Twente heeft zich hiervoor aangemeld. De gemeente heeft van de rijksoverheid geld gekregen om een sportformateur in te schakelen: Catharina Mulders. Zij neemt het voortouw bij het samenstellen van het Lokaal Sportakkoord. Als dit akkoord er ligt, dan kan Hof van Twente bij het Rijk een uitvoeringsbudget aanvragen voor de jaren 2020 en 2021 om het sportakkoord te ondersteunen.

Doe mee!
Was u of uw organisatie niet aanwezig bij de startbijeenkomst, maar wilt u wel meedenken over het sportakkoord in Hof van Twente? Neem dan contact op met sportformateur Catharina Mulders via sportakkoord@hofvantwente.nl.