Actie Kerkbalans 2020

Vanaf 18 januari tot 1 februari 2020 vindt de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats. In die periode ontvangen alle leden van de Martinuskerk een brief met het verzoek om bij te dragen. Daarnaast worden er huis-aan-huis flyers in de vorm van placemats bezorgd met aan de achterkant een mooie kleurplaat voor de kinderen. “De inkomsten uit de Actie Kerkbalans zijn voor de Martinuskerk voor alle Markeloërs van essentieel belang. Voor de kerk is het, net zoals voor bijvoorbeeld een gezin, belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben en houden. Daarom vragen wij al onze gemeenteleden, maar ook onze ‘noabers’, om een bijdrage. Kerkbalans is niet verplicht, het is een vrijwillige bijdrage, maar de kerk kan niet zonder”, geeft Marti Pluygers aan namens de kerkenraad. Dit jaar is het zelfs mogelijk om snel online uw bijdrage te doen door de QR-code te scannen op de brief en of flyer die huis-aan-huis bezorgd gaan worden.

Vanuit de opbrengsten van de Actie Kerkbalans worden de salarissen van de predikanten betaald, de attenties voor gemeenteleden vanuit het pastoraat, het onderhoud van de kerk en de Martinushof en nog veel meer. Uw bijdrage is nodig zodat de Martinuskerk een actieve geloofsgemeenschap kan blijven waar mensen elkaar ontmoeten en worden bemoedigd en geïnspireerd. Een kerk waar iedereen altijd – of u nou lid bent of niet – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.