Vragen D66 over pelletinstallatie zwembad

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van gemeente Hof van Twente met betrekking tot een pellet gestookte ketel voor zwembad De Vijf Heuvels in Markelo. D66 geeft aan dat er bezwaren zijn geuit over het mogelijk verwarmen van deze pellet gestookte installatie. Ook onze redactie heeft signalen opgevangen van buurtbewoners die aangeven zich zorgen te maken en van mening zijn dat heel Markelo eigenlijk niet blij moet zijn met de komst van deze installatie, waarvan volgens hen bekend is dat deze vele negatieve effecten heeft.

D66 geeft aan dat na jaren van flinke groei met betrekking tot pellet gestookte installaties, er sinds enige tijd een discussie gaande is over of deze vorm van duurzame energie wel zo duurzaam is. Bij het verbranden van pellets komt bovendien ook fijnstof en CO2 vrij. Door dit alles heeft minister Wiebes onlangs besloten dat de subsidies voor kleine biomassaketels en pelletkachels dit jaar te beëindigen. Ook zijn er in Nederland veel initiatieven van groot tot klein met betrekking tot de verbranding van pellets gewijzigd van opzet, met name door deze discussie. Zo ook bijvoorbeeld in Ommen, waar in eerste instantie een pellet gestookte installatie was voorzien voor het verwarmen van het plaatselijke zwembad, maar waar uiteindelijk anders is besloten.

Naar aanleiding hiervan heeft D66 vragen gesteld aan het college. Zijn omwonenden gelijk bij de start van het plan betrokken bij dit initiatief. Maar ook of het college kan garanderen dat de te stoken pellets ten alle tijden gemaakt worden van lokaal afvalhout. Is er een subsidie regeling van toepassing op de betreffende installatie en staat het college open voor alternatieven? Buurtbewoners geven aan dat bij navraag aan het adres van de gemeente duidelijk is geworden dat het om een omvangrijke installatie gaat die geplaatst wordt aan de Potdijk om in de toekomst het zwembad te verwarmen. “Op basis van de reeds verleende vergunning lijkt het er op dat het plan doorgaat. De vergunning lijkt te gaan om een simpele pelletkachel, maar in werkelijkheid blijkt het te gaan om een omvangrijk bouwwerk van maar liefst 14 meter breed en 6 meter hoog, met daarnaast drie schoorstenen. Duurzame initiatieven moeten worden toegejuicht maar dan wel op basis van verstandige keuzes”, stelt een van de buurtbewoners.