Boerenprotest is van alle tijden

Het stikstofbeleid zorgt in Nederland voor veel gespreksstof. Binnen de politiek maar ook onder de boeren en zelfs in menige huiskamer is het momenteel een veel voorkomend onderwerp van gesprek. De boeren laten van zich horen, ook de Markelose agrariërs en dan met name de jongere generatie, hebben in Den Haag geprotesteerd. In augustus 1974 protesteerde de Markelose boeren ter hoogte van de huidige rotonde bij Bistro de Tasca. Hier lagen de lage prijzen van de veeteelt- en landbouwproducten aan ten grondslag.