onsProat: Vrede en veiligheid

Nog een paar dagen dan is het kerst. De dag voor kerst, op 24 december, gaan wij aan het eind van de middag naar de Canadese begraafplaats op de Holterberg. Voor elke Canadese soldaat die daar is begraven wordt een kaarsje op het graf geplaatst door de schooljeugd. Dit jaar zijn er zelfs Canadese vrienden overgekomen, om persoonlijk een kaarsje te plaatsen op het graf van hun oom.

Ik vind het altijd weer bijzonder om kerst zo te kunnen beginnen, samen met het bestuur en vrienden van het Canada Comité. Het figuurlijk dichterbij brengen van twee landen ver weg van elkaar verweven door vrede.

Respect en dankbaarheid is er ook voor onze eigen Markelose gesneuvelde soldaten, verzetsstrijders en de geallieerde soldaten begraven op de algemene begraafplaats Markelo. De Stichting Fallen Airmen zorgt daar, net als tijdens de lichtjesmiddag afgelopen zondag, voor een kaarsje op elk graf.

Na de ceremonie in Holten gaan we terug naar Markelo en nemen we samen een borrel bij het Wapen van Markelo. Voor mij is kerst dan begonnen! Wat we Eerste en Tweede Kerstdag gaan doen is vaak familie gerelateerd. We schakelen soms even en stemmen af zodat niemand alleen hoeft te zijn tijdens de kerstdagen.

Onze jeugd heeft het nog wel een keer bekeken thuis onder de kerstboom. En gaat op zoek naar reuring elders. Op het fietsje naar een keet en dan naar de kerstdisco bij Dieka. Hier komen de jongeren van heinde en ver bij elkaar. Al sinds jaar en dag een publiekstrekker bij de jeugd. Je kunt erin zolang er nog plaats is in de herberg. Zo maken zij hun eigen kerstverhaal!    

De periode van kerst tot en met oud en nieuw is bij uitstek de periode die bol staat van tradities. Als er echter –  om veiligheidsredenen – tradities worden afgenomen zijn sommigen daar minder enthousiast over. Waar het eens begon met een eenvoudig vreugdevuur op het strand van Scheveningen is daar nu al ver voor nieuwjaarsnacht nieuws over. Met verbazing heb ik gekeken naar de beelden waarin een strijdbare en bijna emotionele waarnemend burgemeester: Johan Remkes worstelt met de orde- handhaving van zijn stad Den Haag. Reden hiervoor is het niet doorgaan van deze uit de hand gelopen vuren. Voor velen werd het genieten van vuurwerk tijdens de jaarwisseling omgezet in het aanschouwen van een vonkenregen. Vonken en asdeeltjes die over hun huis, hun auto en hun stad trokken! Waarvan niet kon worden inschat wat de gevolgen zouden zijn.

Ik ben geen helderziende maar ik kan me toch absoluut niet voorstellen dat zoiets bij ons in Markelo zou kunnen gebeuren. Misschien komt dat ook wel omdat ik er niet eens aan wil denken dat zoiets zou kunnen gebeuren bij ons. Onze jeugd is vast ook niet altijd even braaf. Het ‘slepp’n’ van spullen naar het Beaufortplein is wel zo’n traditie die ook soms een beetje uit de hand kan lopen….

Laten wij er voor zorgen dat Den Haag op een andere manier naar ons ‘oosterlingen’ kan kijken in het nieuws. Tenslotte komen de wijzen daar nog altijd vandaan, volgens de kerstboodschap 🙂

We kunnen in het oosten eveneens het goede voorbeeld geven door de productie van veilig voedsel van het land en uit de stal. De makers van ons voedsel staan hiervoor aan de lat. Afstemming hierover voor een goed milieu en mooi landschap is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is aan alle partijen gezamenlijk om de problemen te bespreken en oplossingen aan te dragen die realistisch, uitvoerbaar en haalbaar zijn. Alleen roepen dat ‘de veestapel moet verminderen’ heeft niet zoveel nut. We stellen dan de voedselveiligheid voor een groot deel in handen van anderen. Dat willen we niet, in elk geval een groot deel van ons wil dat niet. De acties van de boeren op 18 december jongstleden zijn hiervan weer getuige geweest. Ondanks dat de acties werden beperkt is er voldoende aandacht aan besteed. En is het draagvlak voor de boeren zeker niet afgenomen.

We moeten overigens ook reëel zijn en beseffen dat we het niet allemaal voor iedereen goed kunnen doen. Als we maar blijven luisteren naar elkaar en ons best doen om elkaar te begrijpen. Er zijn geen perfecte mensen, wel mensen met perfecte bedoelingen. En daar hebben we er gelukkig nog steeds een heleboel van.

Laten we vooral samen zorgen voor mooie en veilige feestdagen!

Fijne zondag,

Johan