Gemeente komt ook in 2020 met Veegplan

Om kleinschalige initiatieven in het buitengebied die niet passen in het gelden bestemmingsplan mogelijk te maken komt de gemeente in 2020 weer met een Veegplan. In 2018 en 2019 zijn bij de veegplannen meer dan 100 kleinschalige initiatieven bij elkaar geveegd om zo kosten en tijd voor zowel gemeente als aanvrager te besparen. De gemeente wil met de veegplannen het buitengebied leefbaar en vitaal houden.

Bij kleinschalige initiatieven moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de toevoeging van woningen op erven of het verplaatsen van een agrarisch bouwvlak. Door de reacties op de vorige veegplannen verwacht de gemeente dat er veel behoefte is aan een volgend veegplan. De gemeente start dan ook alvast met de voorbereidingen. Mocht iemand een kleinschalig plan hebben waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd kan dit plan tussen 2 december 2019 en 10 januari 2020 worden per mail aangemeld voor het Veegplan 2019. De gemeente verwacht het ontwerp van het komende veegplan medio 2020 te inzage te kunnen leggen en de procedure volgend najaar af te ronden.