Geen ruimtes vrij aan Endemansdijk

Het blijkt dat er in het afgelopen jaar, door meerdere organisaties in Markelo navraag is gedaan bij de gemeente of ze een ruimte op de gemeentewerf aan de Endemansdijk zouden mogen gebruiken. De gemeente heeft de organisaties echter te kennen gegeven dat er geen ruimtes beschikbaar zijn aan de Endemansdijk. De gemeentewerf wordt is op dit moment in gebruik bij Gildebor en wordt onder meer gebruikt voor de opslag van strooizout. “We zijn continu aan het kijken naar het optimaliseren van de huisvesting voor Gildebor Hof van Twente, en dat geldt dus ook voor de genoemde locatie. Echter op korte termijn verwachten we niet dat er ruimte beschikbaar komt. Mocht dat op termijn veranderen, dan zullen we met de clubs/instellingen in gesprek gaan,” aldus een woordvoerder van de gemeente.