Veel discussie rondom 250.000 euro Grotestraat

Vanavond vond de tweede gemeenteraadsvergadering plaats waarin de Programmabegroting 2020 werd behandeld. Ook vanavond was er weer een flinke discussie over de inzet van de Vitensreserves voor onder meer de herinrichting van de Grotestraat in Markelo. CDA, VVD en PvdA willen 250.000 euro van deze reserve prioritair inzetten voor deze ‘Huiskamer van Markelo’. De overige oppositiepartijen wilden geen gelden uit deze Vitensreserve inzetten voor de Grotestraat. Waar deze 250.000 euro voor de Grotestraat dan wel vandaan moest komen werd in het voorstel van afgelopen maandag niet genoemd. De coalitiepartijen VVD en CDA vonden samen met de PvdA de dekking in een deel van de Vitensreserves. Een amendement om de 250.000 euro voor de Grotestraat niet uit de Vitensreserve te halen haalde het niet tijdens een stemming in de gemeenteraadsvergadering vanavond.

Waar in het amendement maandag nog geen alternatief werd genoemd waaruit de extra 250.000 euro voor de herinrichting van de Grotestraat dan betaald moest worden werd vanavond door Gemeente Belangen wel een alternatief potje genoemd. “De Grotestraat moet uit de sociaal economische visie betaald worden”, aldus fractievoorzitter Hannie Rohaan. Rohaan is tegen de inzet van de Vitensreserve voor de Grotestraat en is van mening dat de herinrichting van de Grotestraat ten gunste is van de winkeliers en derhalve deze goed uit de sociaal economische visie betaald zou kunnen worden. Gerda Bruins reageerde hier fel op: “Los van de dekking zijn we het absoluut niet eens met het inzetten van gelden uit de sociaal economische visie. Deze is niet bestemd voor verkeersmigrerende maatregelen in Markelo.”