Wandelen tussen het tarwe

Deze week is door Coöperatie MarkeLokaal op de akkergrond op De Esch tarwe aangezaaid. MarkeLokaal heeft van gemeente Hof van Twente de toezegging gehad om het komende jaar de braakliggende grond te mogen gebruiken voor het verbouwen van gewassen. Gelijkertijd met het aanzaaien hebben de landbewerkers een wandelpad aangelegd en hopen zij hiermee dat de gemeente dit initiatief ondersteund. “Natuurlijk hopen we dat we de grond gratis mogen gebruiken, maar helemaal duidelijk hebben we dat nog niet. Het past natuurlijk wel in onze visie ‘Gewoon met elkaar’. Wanneer de grond wordt verhuurd wordt er gif en kunstmest gebruikt en dat past niet in onze ideeën als het gaat om het zo biologisch en duurzaam mogelijk verbouwen van gewassen. “, vertelt Jan Willem Lammertink. Het pad is goed zichtbaar tussen de grond die inmiddels is aangezaaid en de vrijwilligers van MarkeLokaal hopen dan ook dat het pad gebruikt gaat worden en niet lukraak over het perceel gaan wandelen in verband met het zaaigoed. Het wandelpad aangelegd met het idee als een soort van overweg voor het seizoen.