Oplaat fel tegen verlaging maximumsnelheid

Gert-Jan Oplaat heeft zich vandaag in Radio EenVandaag fel uitgelaten over het voorstel om de maximumsnelheid op autosnelwegen te verlagen. “Ik snap dat de VVD in een coalitie zit met partijen die niet zuinig zijn op ondernemers en op autorijders, maar de VVD is dat wel en moet eens een keer de rug rechten en er desnoods maar een crisis aan wagen”, aldus het Markelose voormalig Tweede Kamerlid. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap diende Oplaat al eens een motie in om de maximum snelheid naar 130 kilometer per uur te verhogen. Hij heeft dan ook geen begrip voor een mogelijke verlaging ervan. Oplaat: “We zouden als enige land in Europa dan 100 km gaan rijden. In alle ons omringende landen is het meer. Stikstof heeft geen paspoort en houdt niet op bij de grens. Je moet kijken naar de oorzaken. Een van de oorzaken is dat we veel kleine natuurgebieden hebben aangewezen. Als je wat wilt moet je ophouden met kleine boompjes en bosjes aan te wijzen als natuurgebied.” Er zijn volgens Oplaat andere oplossingen door bijvoorbeeld drempelwaardes te verhogen.