onsProat: Hocus Pocus

Op 5 december komt het 8e boek uit van de vrouwelijke auteur J.K. Rowling. Getiteld ‘Wanneer worden wij normaal’. De schrijver creëert met Harry Potter in de hoofdrol een fantasywereld. De boeken worden niet uitsluitend als kinderboeken bestempeld, maar behandelen ook volwassen thema’s. Hoewel het eerste boek was getiteld ‘Harry Potter en de steen der wijzen’, wordt door Rowling minder op diepgang gemikt. Harry studeert aan Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus.

In het nieuwste boek, net niet tijdig gereed voor Halloween 2019, ligt de focus op Hocus Pocus. Tussen het 7e en 8e boek ligt een periode van 12 jaar ( 2007 tot nu). Pure horror trekt al lezend voorbij op het moment dat je de tekst visualiseert. Beschreven wordt de infiltratie in de Nederlandse Overheid en de beheksing daarvan. De Hocus Pocus leidt tot het geheel uit balans raken van ons land, onze provincies, ja zelfs tot in ons Markelo dringt de escalatie door. Potter ontwricht het normale leven op allerlei terreinen. Zijn filosofie lijkt te bestaan uit het zo moeilijk mogelijk maken van gemakkelijke dingen.

Opvallend in dit boek is de beheksing van de regelgeving. In het kader van klimaatbeheersing tovert hij tsunami’s en heerst er aanhoudende droogte. Dit leidt tot het verbieden van Paasvuren. Potter vindt dat maïsland direct na de oogst moet worden ingezaaid met toverkruiden, waardoor Off the Road aan banden wordt gelegd. Stikstof wordt in de hekserij gezien als een bedreiging. Het gevolg is hongersnood, omdat producenten van voedsel, de boeren, hun veestapel moeten uitroeien. Door opwarming van de aarde wordt de mensheid geplaagd door torren, wantsen en kevers, die het aangename zomerse buitenleven verpesten. In de bermen van de wegen worden ontelbare soorten kruiden gekweekt, die door hun hoogte de verkeersveiligheid bedreigen. Met veel plezier gebruikt Potter bij zijn toverkunsten ongedierte als marters en vleermuizen. Om deze soorten zo talrijk mogelijk te behouden, maakt hij huisjes voor de marters en hangt zwarte doeken op langs de snelweg zodat het licht van de auto’s gebroken wordt en de vleermuizen rustig kunnen overleven. Op macabere wijze wordt de ontwikkeling van woonwijken stilgelegd indien in dat gebied een bijna uitgestorven dier leeft, dat noodzakelijk is voor een toverformule.

We maken in dit 8e boek kennis met een razernij ten aanzien van opwekking van energie. Waar Harry aardbevingen tovert met gas, blijkt dit niet goed uit te pakken. Om die reden moet heel Nederland van het gas af. Grote waterplassen zoals de Domelaar worden vol getoverd met zonnepanelen. Evenals overheidsgebouwen en scholen. Schittering alleen al is voldoende een ware rel te ontketenen gezien het nu al grote tekort aan oogartsen. Slechts door het aanraken met de toverstaf worden windmolens van 200 meter hoogte onwillekeurig in het landschap gezwiept.

Bijzonder detail in het boek is, dat verhoudingen compleet zoek zijn. Zwarte Piet wordt afgeschilderd als een crimineel. Dieren mogen niet meer slapen in stallen, maar moeten vertroeteld worden. Niemand mag nog vlees eten. Kerstkonijn wordt vegaburger. Gedwongen opname van psychische patiënten wordt verboden en daardoor worden moorden gepleegd door loslopende gekken.

Burgers mogen geen foto’s maken van hun eigen kinderen, echter Hocus Pocus hackt computer, telefoon en bank alsof privacy niet bestaat.

Naarmate het boek vordert, bemerkt de lezer een revolutie. Het volk komt in opstand tegen Hocus Pocus. Als een Pim Fortuyn die bij leven werd verguisd, en na zijn overlijden werd geroemd, protesteert het volk. En Potter voelt zich bedreigd en zwicht. Hij verlaat Zweinstein en tovert geld voor de leraren en de boeren. Het is op dit punt dat de verhaallijn een onverwachte wending krijgt.

Eenvoudige, simpele en snelle acties volgen. De tekst is niet langer doorspekt met hoogdravende beloften die niet waar gemaakt worden. Hocus Pocus lijkt met beide voeten op de grond te zijn beland. Betoverde regels, wetten en verplichtingen worden uitgebannen, vrijheid van doen en laten keert terug. De natuur wordt teruggegeven aan de mensen. Zij hebben eeuwenlang het evenwicht bewaard en slaagden daarin zonder hekserij.

Het boek eindigt met de Grote Vernietiging van Hocus Pocus. Opeens is alles en iedereen weer normaal. Als je dat leest, is het alsof je op die bladzijde de zon ziet schijnen en de zin van het leven weer ziet. Weg met de mythe; leve het gezond verstand.

Voor verdere informatie:

In Markelo wordt in november een boekenbal georganiseerd.

In Markelo wordt een boek voorgelezen in de kerk. (noot: het Vaticaan heeft kritiek geuit op de boeken van Harry Potter, omdat ‘het een wereld is waar kwaad goed wordt’)

Vanaf a.s. maandag op Net 5 wekelijks een Potter film.

Ik wens jullie een normale zondag,

Diny