Veel interesse in Sport- en Spelfestijn

In de herfstvakantie wordt op maandag 21 oktober het eerste Maarkels Sport- en Spelfestijn in de Markelose sporthal georganiseerd. Een kleine honderd kinderen van de Markelose basisscholen hebben zich inmiddels aangemeld om op deze dag een ochtend of een middag lekker bezig te zijn in sporthal De Haverkamp. Van 9.00 tot 11.30 uur zijn de basisschoolkinderen uit de groepen 1 tot en met 3 aan de beurt, welke worden gevolgd door de groepen 4 tot en met 8 die van 12.30 tot en met 16.00 uur van harte welkom zijn op het Sport- en Spelfestijn in de sporthal. Tijdens dit Festijn kan kennis gemaakt worden met diverse zaalsporten en staan in de zaal meerdere springkussen, waaronder een 14 meter lange hindernisbaan. Heb jij je nog niet aangemeld en wil je dit niet missen, meld je dan nog snel aan via https://hofactief.nl/evenementen/sport-en-spel-festijn/  of meld je aan bij de beheerder van sporthal De Haverkamp. De kosten voor deze ochtend of middag zijn €2,50, waarbij verwacht wordt dat met de 4- en 5-jarigen een begeleider meegaat. Voor drinken wordt gezorgd.