Wethouder Meulenkamp in Goedemorgen Nederland

Wethouder Wim Meulenkamp is vanmorgen te gast in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland op NPO1. In dit programma zal de wethouder vanuit zijn rol als voorzitter van Mineral Valley Twente ingaan op een mogelijke oplossing in het terugdringen van stikstofuitstoot zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de veestapel. Mineral Valley Twente wil samen met boeren onderzoeken hoe door bijvoorbeeld met een andere voersamenstelling de stikstofuitstoot kan worden verminderd. Zo blijkt eiwit een van veroorzakers, door minder eiwit in het het voer zou de uitstoot kunnen zorgen. De huidige systematiek van het verlenen van milieuvergunningen is hierin ook een obstakel, de uitstoot wordt momenteel modelmatig berekend zonder naar de bedrijfsvoering van het bedrijf te kijken. Het programma van omroep WNL wordt vanmorgen tussen 7.00 en 9.00 uur uitgezonden.